xsmn hom qua truc tiep minh ngoc Các nhà khai thác xổ số và cá cược bất hợp pháp

Xổ số được cấp phép của nhà nước trên khắp thế giới liên tục bị thách thức bởi vô số các nhà khai thác trò chơi vì lợi nhuận không được các cơ quan quản lý ủy quyền cung cấp các sản phẩm chơi game trong các khu vực pháp lý tương ứng của họ. Vì tính toàn vẹn lãnh thổ của các thành viên là ưu tiên hàng đầu, WLA được dành riêng để chống lại các hoạt động xổ số bất hợp pháp trên toàn cầu. WLA tư vấn cho thành viên xổ số về cách họ có thể chiến đấu tốt nhất với xổ số trái phép trong khuôn khổ pháp lý của các khu vực pháp lý tương ứng của họ thông qua công việc của ủy ban cá cược và xổ số bất hợp pháp.

Xổ số được cấp phép của nhà nước trên khắp thế giới liên tục bị thách thức bởi vô số các nhà khai thác trò chơi vì lợi nhuận không được các cơ quan quản lý ủy quyền cung cấp các sản phẩm chơi game trong các khu vực pháp lý tương ứng của họ. Vì tính toàn vẹn lãnh thổ của các thành viên là ưu tiên hàng đầu, WLA được dành riêng để chống lại các hoạt động xổ số bất hợp pháp trên toàn cầu. Thông qua công việc của nó Ủy ban cá cược và xổ số bất hợp pháp .

Được thành lập vào năm 2019, ILBC xem xét các công cụ và tài nguyên có sẵn để giúp xổ số thành viên chiến đấu chơi game bất hợp pháp trong các khu vực pháp lý của họ. Vào năm 2020, ILBC đã ra mắt một cơ sở dữ liệu về các hoạt động xổ số và cá cược bất hợp pháp đã biết, với trọng tâm đặc biệt là các chương trình và dịch vụ chuyển phát nhanh của Bet-on-Lot Phần thành viên của trang web này.

Tải xuống tổng quan về hoạt động xổ số và cá cược bất hợp pháp

Trong vài năm qua, cá cược trực tuyến đã mở rộng nhanh chóng Phần lớn là những tiến bộ trong công nghệ, việc sử dụng các thiết bị thông minh ngày càng tăng, và kết nối tốt hơn. Ngoài ra, đại dịch toàn cầu có tăng tốc số hóa của nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả xổ số và lĩnh vực cá cược thể thao.

Việc chấp nhận thanh toán tiền điện tử của nhiều môn thể thao bất hợp pháp Các nhà khai thác cá cược giúp họ dễ dàng sinh sôi nảy nở và khó hơn Cơ quan chính phủ để theo dõi và kiềm chế các hoạt động bất hợp pháp của họ.

Một trong những mục tiêu chính của WLA là thúc đẩy sự quan tâm của nó các thành viên. Như vậy, WLA hoạt động để bảo vệ lĩnh vực chơi game khỏi tham nhũng và hoạt động tội phạm và duy trì tính toàn vẹn của Các hoạt động cá cược thể thao được ủy quyền của nhà nước trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh đó, Ủy ban cá cược và xổ số bất hợp pháp WLA (ILBC) đã tạo ra một tài liệu thông tin, có tiêu đề Chống cá cược bất hợp pháp để bảo vệ tính toàn vẹn của thể thao. Tập tài liệu nhìn vào các xu hướng và công nghệ đã đóng góp để mở rộng toàn cầu các nhà khai thác cá cược bất hợp pháp và tác động rằng các nhà khai thác như vậy có trong lĩnh vực cá cược và xổ số pháp lý. Nó cũng kiểm tra nỗ lực toàn cầu của WLA để bảo vệ tính toàn vẹn thể thao thông qua sự hợp tác với các tổ chức, chẳng hạn như xổ số toàn cầu Hệ thống giám sát (GLM) và các bên liên quan khác như Hội đồng Châu Âu, Interpol, và nhiều môn thể thao quốc gia và quốc tế Liên đoàn.

Tài liệu này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết cho quốc tế hợp tác trong việc giải quyết cá cược bất hợp pháp và tham nhũng trong thể thao và khám phá các loại biện pháp mà tất cả các bên liên quan nên thực hiện giải quyết nhiều khía cạnh của cá cược bất hợp pháp và cách nó ảnh hưởng Những người bị nghiện cờ bạc.

Tải xuống tài liệu cá cược bất hợp pháp