Báo cáo cũng bao gồm các điểm nổi bật chính của chúng tôi, cụ thể là các hoạt động dự án với Integrisport Next, Flags, Integriball và KCoOS+, công việc chính sách, giáo dục và hội thảo trên web tại các sự kiện khác nhau và một cuộc phỏng vấn.

Cuối cùng, bạn cũng sẽ tìm thấy trong báo cáo, thông tin về sự kiện lai đầu tiên của GLMS cho năm 2021, việc đóng dự án đối tác của chúng tôi, Integriball Erasmus+.

Chúc bạn đọc vui vẻ!
Nhóm GLMS

Dưới đây xin vui lòng tìm một ảnh chụp nhanh về các sự kiện và số liệu! Thêm bên trong báo cáo!

Trong quý 3 (tháng 7 đến năm 2021), GLM đã gửi 26 thông báo và cảnh báo cũng như 8 báo cáo toàn vẹn cho các thành viên và đối tác.

Phần lớn là thông báo xanh, thường hữu ích cho các xu hướng theo dõi.

Hầu hết các thông báo và cảnh báo mà chúng tôi tạo ra là trước khi sống.

7 môn thể thao khác nhau đã được gắn cờ ban đầu.